• info@galaxyanphuoc.vn
  • TP. Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam
Trang Chủ / Tầm Nhìn

Tầm Nhìn

| Tầm Nhìn

Hoạt Động Giáo Dục:

Galaxy An Phước mơ ước về một tương lai tử tế hơn, nơi mọi người được chia sẻ yêu thương và hy vọng. Chúng tôi hướng đến một thế giới mà mọi người có cơ hội và nguồn lực để phát triển và thể hiện tốt đẹp.

Hoạt động: Galaxy An Phước có thể tổ chức các chương trình học bổng, cung cấp tài liệu học tập và thiết bị giáo dục cho trẻ em và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chăm sóc sức khỏe::

Galaxy An Phước có thể hợp tác với các bệnh viện địa phương, bác sĩ tình nguyện, và những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế.

Hoạt động: Tổ chức có thể tổ chức các buổi khám bệnh miễn phí, cung cấp thuốc và dịch vụ y tế cơ bản cho những người có hạn chế về tài chính.

Phát triển cộng đồng:

Galaxy An Phước có thể thực hiện các dự án hạ tầng, xây dựng nhà ở cho người nghèo, và cung cấp các dịch vụ cộng đồng như nước sạch, điện, và vệ sinh.

Hoạt động: Tổ chức có thể hợp tác với các doanh nghiệp xã hội, chính quyền địa phương, và tình nguyện viên trong việc thực hiện các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng cộng đồng.